LIVET og STEMMENMENINGEN MED LIVET

Hvad er meningen med livet? Ja, det er et spørgsmål, der ikke uden videre lader sig besvare. Og under alle omstændigheder findes der ikke noget objektivt svar. Det er dog alligevel muligt for det enkelte menneske at finde frem til en personlig fortolkning, som gør livet meningsfuldt for en selv. En sådan fortolkning er tæt knyttet til vores inderste kerne, vores personlige udgangspunkt som menneske i verden ( se LIVSHJULET Personlig udvikling ).

Dagens komplekse informationsmættede samfund ovenikøbet med tidspres i kombination med en mangfoldighed af valgmuligheder, krav og forventninger begrænser det enkelte menneskes muligheder for at være i kontakt med sig selv. Vi bliver forvirrede, ved ikke hvad vi vil, eller ved ikke hvordan vi skal opnå det vi gerne vil. Vi bliver tilbøjelige til at ignorere vores indre stemme og kommer dermed let til at overse vores personlige værdier i tilværelsen, det, der i virkeligheden betyder noget, - ja måske betyder allermest for os. Og når vi så opgiver at gå efter det vi søger, bliver vi overfladiske og tilpasser os omgivelserne i stedet for at tage os selv alvorligt.

Som coach kan jeg tilbyde dig hjælp til at blive afklaret omkring din livssituation og dine muligheder i tilværelsen. Kun med en klar fornemmelse af dig selv kan du komme til udtryk som den personlighed du er. Du kan udfolde dit liv i overensstemmelse med dig selv og dine personlige værdier og gennem din ydre fysiske stemme, dvs. din mundtlige kommunikation med omverdenen, gøre din indflydelse gældende, ( se Coaching ).TALESTEMMEN

Som logopæd kan jeg tilbyde rådgivning i forbindelse med din talestemme, og gennem stemmetræning og forløsende vejrtrækningsøvelser kan jeg hjælpe dig med at frigøre din stemme, så du får lettere ved at give udtryk for dig selv både gennem tale og sang.
Det er ikke altid tilstrækkeligt blot at kunne udtale ord og sætninger korrekt. Måden vi
taler på er afgørende for, om vi kan formidle vores intention og opnå det der er vores hensigt. Sprogforskerne regner med at de enkelte ords betydning i et mundtligt udsagn kun udgør ca. 10-15% af det budskab der bevidst eller ubevidst formidles til modtageren. Faktorer som kropssprog, tonefald, rytme og kontekst udgør de sidste 85-90%. Dette er
et faktum som har skæbnesvanger betydning, hvad enten det gælder erhvervsmæssige og professionelle situationer, eller det gælder vores sociale sammenhænge og nære relationer ( se LIVSHJULET Helbred ).

Det kan derfor være ganske afgørende for dine muligheder i tilværelsen, at du kan beherske din talestemme i en sådan grad at du kan gøre dig gældende som person,
blive forstået og opnå det, der er din hensigt. Her vil et minimum indebære, at du er i stand til at variere din talestemme mht. tonefald, tonehøjde, tempo, rytme og volumen (stemmekraft) ( se Hvem er JEF? ).LIVET og STEMMEN

Livet og stemmen hænger sammen. Utilfredshed med noget i dit liv har direkte konsekvenser for din livsglæde og energi, og indirekte konsekvenser for din stemme
og din udtrykskraft. Når du finder en løsning på din konflikt, forbedres vilkårene for din stemme, fordi du får lettere ved at slappe af.
Talestemmen er din allervigtigste kommunikationsforbindelse til omverdenen. Når du træner din stemme, styrker du dit personlige udtryk, hvilket forbedrer dine muligheder for
at opnå det, du ønsker.

Om du skal begynde med at forbedre din livssituation gennem coachende samtaler eller gennem stemmetræning afhænger helt af den konkrete situation og dine personlige ønsker.