Hvorfor coaching?


Fordi coaching kan hjælpe dig med at finde redskaber til at udfolde dit liv
på dine egne præmisser, så det bliver meningsfuldt
- til glæde for dig selv og andre.


Prøv ikke at blive en mand med succes.
Prøv hellere at blive en mand med værdier.
Albert Einstein


Hvem bestemmer i dit liv?

Tager du dit eget liv tilstrækkelig alvorligt?  -  Kan du uden forbehold påtage dig ansvaret for den måde du lever på?  -  Er der overensstemmelse mellem det liv du ønsker, og det liv du lever?  -  Eller forsøger du at tilpasse dig andres forventninger ved at spille en rolle udadtil, som ikke er i overensstemmelse med hvad du føler indadtil?

En person der udnytter sine ressourcer og talenter  i overensstemmelse med sine muligheder og sin personlige vilje, er oftest mere tilfreds med sit liv og har derfor også lettere ved at tage ansvar for det, end en person, hvis liv føles trædemølleagtigt, slidsomt eller på anden måde mangelfuldt, fordi han eller hun mere eller mindre har overladt styringen og ansvaret til andre ( se LIVSHJULET Personlig udvikling ).
Mange mennesker, heriblandt både ledere og medarbejdere i en virksomhed, mistrives simpelthen, fordi de ikke i tilstrækkelig høj grad får brugt deres kræfter og udnyttet deres potentiale ( se LIVSHJULET Arbejde ).

At opretholde en god balance mellem hensynet til andre, og hensynet til sig selv er ganske afgørende for at kunne trives blandt mennesker. Det indebærer nemlig at man kan gennemleve sit liv på en måde, man selv kan stå inde for og påtage sig det fulde ansvar for. ( Se LIVSHJULET Parforhold ). En indikator for et godt liv er at kunne sige:

"Det er mit liv, - og som jeg lever det, ønsker jeg at leve det!"


Omkostningerne ved en indre ubalance kan derimod være store. Den indre konflikt sætter sig som blokeringer rundt omkring i kroppen, hvor den forstyrrer den naturlige balance i organismen. Musklerne bliver anspændte og vejrtrækningen bliver overfladisk. Derved hæmmes omsætningen i kroppens indre såvel som ydre organer. Sygdom, stress, utilfredshed, tomhedsfølelse, depression mm. er nogle af følgevirkningerne ved at undlade at tage sig selv alvorligt ( se LIVSHJULET Helbred ).
Det skal i denne forbindelse nævnes, at den overfladiske vejrtrækning desuden har direkte og umiddelbar negativ indflydelse på talestemmen.
Mange kender fx til at få "en klump i halsen". Stemmen bliver anspændt, kan ikke holde til almindelige krav, og den bliver hurtigt træt (se Livet & Stemmen).Det er ikke den stærkeste art der overlever, heller ikke den mest intelligente,
- men den, der er mest modtagelig for forandring
Charles DarwinVores indre stemme lyver aldrig, og den tager aldrig fejl. Af og til kræver det mod at lytte til den, netop især når den vejleder os om, at tiden er inde til at foretage visse forandringer i vores liv. For det kræver som regel både handlekraft og mod, som vi måske ikke lige synes vi har. Og så er det, vi kan fristes til at overhøre den indre stemme og i stedet gå lige i bekvemmelighedsfælden ved at vælge den nemme løsning og bare lade stå til uden at gøre noget ved det ( se LIVSHJULET ).

Dette vil vi desværre nok komme til at fortryde før eller senere, for mon ikke vi alle har oplevet situationer, hvor vi siger til os selv: "Jeg vidste det!" eller "Tænkte jeg det ikke nok!" Det vil ikke være så rart, hvis vi en dag må erkende det, der er langt værre:
"Jeg har spildt mit liv med ligegyldige ting og tilsidesat det der virkelig betød noget!"
( Se LIVSHJULET Familie og venner ).

Her må man dog huske, at så længe man overhovedet er i stand til at udtale en sådan sætning, så er det ikke for sent at gå igang med at udforske sine muligheder. Så længe du er i live, er der altid noget at værne om,  - men dermed også noget at forspilde.Der er altid gratis ost i rottefælden!
H.R.GrossMen når vi i stedet standser op og giver os tid til at mærke efter i os selv, kan vi finde konstruktive svar, som er afgørende for vores sundhed og trivsel i livet. Ved nærmere granskning viser det sig at vi har langt flere ressourcer gemt i os, end vi umiddelbart troede.

Som coach har jeg erfaring i at anvende sproglige, billedmæssige og andre værktøjer, som kan forstærke din indre stemme, og som kan skærpe din opmærksomhed på hidtil oversete handlemuligheder og ressourcer, der er som skræddersyede til dig, fordi de ligger indlejrede i din personlighed - i dig, som den du er.

Din indre stemme beskytter din personlige integritet. Den er dit personlige forsvar mod overdrevet tilpasning til omgivelserne. Og den tager aldrig fejl, for den er = DIG.