Coaching - Hvordan?Fantasi er kunsten at se ting som ikke er endnu!
Piet HeinAt blive coached indebærer at du har en neutral og fortrolig sparringspartner i dit liv, en person som lytter, som stiller spørgsmål, og som hjælper dig med at finde nye perspektiver. Gennem reflekterende coachingsamtaler vil du lettere kunne få øje på dine muligheder, og du vil få en bedre forståelse for kraften og retningen i dit liv.

Antallet af coachingsamtaler er helt individuelt. Det kan variere meget og afhænger helt af de personlige omstændigheder. For nogen er målet nået på bare en time. Det mest almindelige behov vil dog ligge på mellem 5-10 coaching-timer med et passende interval på 1-2 uger. (Se PRISER ).

Under coachingsamtalerne får du afklaret dine mål og ønsker mere præcist. Jeg retter min fulde opmærksomhed mod dig, og jeg har hele tiden dit ønskemål i fokus. Coachingen foregår på den måde at jeg spørger ind til dig og din situation. Jeg supplerer evt. med små opgaver, som vil åbne nye perspektiver for dig, og som vil få dig til at se din situation i et nyt lys. Når du har fået et klart overblik over din situation og dine ressourcer i forhold hertil, udformes en handlingsplan for, hvordan du kan opfylde dine ønsker. Sammen udforsker vi dine handlingsmønstre, tanker og følelser for at sikre at de valg og beslutninger, du måtte træffe, kan ske i overensstemmelse med dig selv og dine egne værdier.
Jeg arbejder intuitivt for bedre at kunne hjælpe dig med at finde frem til dine personlige ressourcer, og derfor kan jeg af og til virke lidt udfordrende i min fremgangsmåde. Men det er dig, der bestemmer hvor meget udfordring, du er parat til, og hvordan du iøvrigt ønsker jeg skal coache dig. Derfor bestemmer du selvfølgelig også selv, hvad du vil svare på blandt de spørgsmål og opgaver, jeg stiller dig.
Hvis du ikke er tilfreds med coachingen, så fortæl mig gerne hvad du savner, så jeg får mulighed for at tilpasse min indsats til netop dit behov.

Efter coachingen vil jeg være taknemmelig for din tilbagemelding. Jeg er meget opsat på at gøre mit bedste og vil derfor benytte mig af din feedback for at kunne blive endnu bedre. Jeg modtager gerne både ris og ros, enten mundtligt eller via e-mail.

Som coach har jeg naturligvis tavshedspligt. Det betyder at intet fra vores samtaler i coachingen vil blive refereret uden for rummet, medmindre du giver din udtrykkelige tilladelse.