Hvem er JEF?


JohanneEli Funder

Jeg er født i 1951 - opvokset i et hjem fyldt med sang og musik og præget af filosofiske samtaler om både små og store spørgsmål i livet. I dag bor jeg sammen med min mand i et smukt gammelt hus på landet, hvor vi har et par får, lidt høns og to katte. Jeg har altid interesseret mig for menneskers trivsel som enkeltindivider og for vores vilkår i det samfund vi lever i. Her spiller vores sociale relationer og vores indbyrdes kommunikation en afgørende rolle.

Jeg har gennem mange år uddannet mig og arbejdet inden for dette område, med vægt på grundlæggende betingelser for vores kommunikation med hinanden, herunder stemmens funktion, hørelsen, sprogvidenskab, sproglig rådgivning, retorik, musikvidenskab, klassisk sang, psykologi og coaching.

Gennem årene har jeg brugt en del ressourcer på at finde mig selv, min egen stemme - både den indre og den ydre. Tidligere tog jeg en dag ad gangen og forsøgte at tilpasse mig livet, som det nu engang formede sig for mig. Jeg flød med strømmen og indså først senere, at jeg netop derved overlod det til andre at forme mit liv. Det syntes jeg alligevel ikke kunne være meningen, og derfor satte jeg mig for at blive bedre til at lytte til mig selv for at få rede på, hvad jeg i grunden ville. Jeg opdagede at mit liv fik dybere mening, jeg fik mere energi og bedre styr på mig selv, - ja i det hele taget blev mit liv rigere og gladere, da jeg endelig fandt ud af, hvad jeg ville bruge det til og således kunne sætte mig et mål i overensstemmelse hermed.

Jeg selv er, ligesom de fleste andre, helt afhængig af at kunne udtrykke mig gennem stemmen. Foruden at bruge min talestemme til både alvor og sjov, fungerer jeg som klassisk sanger som medvirkende i flere kammerkor, som solist, som kirkesanger, og som underviser i stemme- og sangteknik.

Jeg er uddannet cand.mag. i audiologopædi på Københavns Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i stemmens funktion. Jeg har derfor både professionel og personlig erfaring med stemmen i både tale og sang, bl.a. når det drejer sig om at frigøre stemmen og bringe den i flow. Jeg har desuden god indsigt i de problemer, der kan opstå med stemmen iøvrigt. ( Se Livet & stemmen ).

Der findes et stort udbud af forskellige uddannelsesudbud og -retninger inden for coaching-området, og da titlen som Coach ikke er beskyttet, er der ikke altid garanti for den faglige og professionelle dækning. Jeg har taget min uddannelse som Diplomeret Coach fra YourVisionCoachAcademy i Malmö, en uddannelse som er internationalt godkendt af ICF*. Her lægges vægten på Co-Active coaching, som er en holistisk retning inden for coachingfaget. Co-Active coaching tager udgangspunkt i et overordnet og helhedsdækkende fokus på klientens ønsker og behov, og derfor inddrages så mange aspekter i klientens aktuelle livssituation som muligt. (Læs om Coaching ).

*) ICF står for International Coach Federation. Det er en international verdensdækkende institution for kvalitetskontrol af coaching, som skal sikre at coachingen udføres på forsvarlig vis efter fastlagte standarder og etiske retningslinier, således at klienten hjælpes frem mod sit personlige mål i sit eget tempo og uden at lide overlast. ICF's etiske regler