Hvad er coaching?


Coaching består i reflekterende og berigende samtaler,
fremadrettede mod et mål eller et ønske om forandring.
Formålet er at skabe balance i dit liv.


Når du vender blikket udad, så drømmer du
når du vender blikket indad, så vågner du
Carl JungBalance og ubalance

Lever du det liv du ønsker? -  Eller har du, ligesom mange andre, fået indhyllet dig i et slør af tåge, hvor du kan slippe for at ændre kurs og retning, fordi du ikke kan se klart?

Selv om vi egentlig ikke rigtig trives, er vi alligevel tilbøjelige til at skubbe tanken om forandring fra os. Ofte er grunden manglende indsigt og bevidsthed om egne ressourcer. Vi blunder for os selv, vi flyder med strømmen og overlader styringen af vores liv til omgivelserne. Selvom det sluger en masse energi og tærer på vores personlige overskud, forsøger vi alligevel af alle kræfter at kvæle eller overhøre vores indre stemme, vores ønsker og mål i tilværelsen. Men problemet er bare at vores indre stemme samtidig bruger lige så meget energi i forsøget på at "råbe os op" for netop at gøre os opmærksom på, at noget i vores tilværelse, som er vigtigt for os, trænger til at blive justeret ( se også LIVSHJULET Økonomi ). Derved opstår en indre ubalance, som gør det vanskeligt for os at træffe de rigtige valg og beslutninger.
Coaching som samtaleværktøj

Coaching er effektivt som samtaleværktøj  til at udvikle og stimulere tankeprocesser, som kan styrke kontakten til dig selv, så du får skærpet din opmærksomhed på eventuelle mangler i dit liv. Samtidig kan det være med til at afdække hidtil ubevidste personlige ressourcer, som blot har ligget og slumret i din underbevidsthed, men som du skal bruge for at kunne handle konstruktivt i forhold til dine mål og ønsker. Dette er et fænomen som har været kendt siden Sokrates og Platon (ca. 400 år f.Kr.) I en af Platons dialoger hedder det (citat):

"I virkeligheden ved vi det hele - sandheden - på forhånd,
men der skal en anledning til, for at vi kan komme til
at vide, hvad vi på en måde allerede ved"

(citat slut).

Jeg kan som coach være en sådan 'anledning', idet jeg kan hjælpe dig med en grundig afklaring omkring dine ønsker i tilværelsen og med at afdække de ressourcer, der skal til for at skabe den ønskede forandring. Med en indre sund balance, vil du kunne udnytte dit fulde potentiale som menneske, og du vil igen kunne få dit liv til at blomstre.

En coach beskæftiger sig ligesom en psykolog også med psykologiske problemstillinger. Men hvor psykologisk behandling for en stor del er rettet bagud mod fortiden for at finde årsager til et problem, er coachens arbejdsfokus udelukkende fremadrettet. Som coach beskæftiger jeg mig ikke med årsagerne, men kun med at finde konstruktive og brugbare løsninger, der fører klienten fremad mod sine personlige mål og værdier. Derfor kan coaching være et godt alternativ til psykologisk behandling og psykoterapi. (Se Hvem er JEF?).Emner som er egnet til coaching

Et coaching-emne kan dreje sig om alt  -  lige fra alvorlige livskriser til manglende overblik i garderoben. Det kan være et ønske, en drøm, eller noget andet, som du ønsker afklaring omkring. Det kan handle om dine karrieremuligheder eller andre muligheder for personlig udvikling og vækst, eller det kan handle om stress som kan blokere for adgangen til dine personlige værdier. Det kan handle om, hvordan du håndterer en konflikt eller en følelse af afmagt, fx som pårørende til en sygdomsramt nærtstående, eller hvordan du kommer igennem en livskrise. Der kan være tale om vanskelige relationer - problemer i parforholdet, problemer i fht. dine børn, dine forældre eller andre nærtstående. ( se Livet & stemmen, når kommunikation er indblandet i problematikken ).

Måske er du usikker over for et afgørende valg eller en beslutning, der skal tages. Utilfredshed, bekymring, lavt selvværd og andre negative tanker er også emner, som er egnet i et coachingforløb. Det kan også være, at du ikke ved, hvad der mangler i dit liv, men blot at der mangler et eller andet, og at du ønsker en forandring (se LIVSHJULET ).
Du afgør selv, hvad du vil opnå med coachingen, hvor du vil hen, og hvad vej du vil gå. Min opgave som coach er at støtte dig på vejen til afklaring og iværksættelse af dine helt personlige mål.

Den eneste forudsætning  for at få udbytte af coachingforløbet er dit ønske om en eller anden form for forandring i tilværelsen.


Hvordan skulle dit liv se ud, hvis du kunne vælge helt frit?


Tænk ...

hvis det du søger kan opnås
gennem at du tillader det og er villig til at tage imod det?