BLOG


Velkommen 2014!


"STAND-BY"?  eller  "GO"?Gid alle mennesker kunne have udsigt til at gå hvert nyt år i møde med optimisme og glade forventninger! Men sådan er det ikke, og sådan kan det heller ikke blive, så længe der er krig, hungersnød og andre ulykkelige omstændigheder i verden, som sætter mennesker ud af spillet og fratager dem enhver mulighed for at iværksætte en fremtidsplan, der rækker ud over rent fysisk overlevelse.
I vores del af verden er de typiske forhindringer for personlig trivsel af en helt anden karakter. Vi har masser af muligheder, men indgroede vaner og manglende overblik samt almindelig usikkerhed over for forandringer er ofte grunden til at vi i stedet lader stå til og vælger at stå på "STAND-BY".

Hvordan vi møder det nye år er nødvendigvis meget forskelligt fra person til person. Ofte viser sig optimismen, eller manglen på samme, typisk allerede i den jul der går forud for et nytår. Har du, kære læser, mon haft en god jul? - og ser du med glæde frem til året 2014? Eller står du, som så mange andre med bekymringer, ubrugte idéer eller skuffede forventninger her ved tærsklen til det nye år?

Nye år har det med at begynde i mørke og kulde for senere at udfoldes med lys og varme. Det er i grunden som livet selv, og det varer da heller ikke længe før de første vintergækker, trods mørket og kulden, begynder så småt at pible frem af jorden. Tilsvarende findes der også i hvert enkelt menneske gemt spirende ressourcer og muligheder. De er dog ikke nødvendigvis umiddelbart tilgængelige for os, idet de oftest ligger gemt i vores underbevidsthed. Derfor er de tilbøjelige til først så småt at begynde at pible frem fra dette dunkle gemmested under samtale med en person, der lytter og vender tingene på hovedet, og som kan få dig til at se din situation i et nyt perspektiv - for til sidst klart at bryde frem i dagens lys.

Måske du hører til dem, der går nytåret i møde med glade forventninger, så har du sikkert også et tilsvarende godt overblik over dit liv og ved hvad du vil. Eller måske er du en af de mange, der møder nytåret med bekymring. I så fald har du mindst to muligheder: enten kan du lade stå til, blive på "STAND-BY" og bare holde ud, eller du kan i stedet vælge "GO", gøre noget ved din situation og evt. få hjælp til at få overblik over den skattekiste af personlige ressourcer og muligheder, som findes i dig.

Men bare rolig, - jeg hører ikke til dem der tror på, at man kan ALT, hvad man vil. Men jeg er til gengæld overbevist om, at vi kan meget mere end vi tror. Og hvis langt flere mennesker i denne privilligerede del af verden vovede at opsøge det liv, de oprigtigt ønskede, ville livsglæden pga. den afsmittende effekt komme os alle sammen til gode, og vi ville være i stand til at gå det nye år 2014 i møde med optimisme og glade forventninger.


GODT NYTÅR!