De forskellige kategorier i livshjulet er eksempler på områder af tilværelsen, hvor man typisk kan komme i klemme med sine ønsker. Livet er sårbart, og der skal ikke altid så meget til, før balancen tipper over, og hjulet kører skævt.

Parforhold

Hvad enten du er gift og har børn, eller du på anden måde indgår i et nært forhold, som ikke fungerer optimalt, kan det måske være på tide at granske din situation og dine handlemuligheder lidt nøjere. For handlemuligheder - det har du, og jeg vil gerne hjælpe dig med at finde frem til dem, der virker for dig i netop din situation, så du finder balancen i dit liv ( se Coaching ).

Tit står vi magtesløse over for problemerne i nære forhold. Det er meget smertefuldt ikke at kunne enes med eller forstå den, man holder af. Hyppige skænderier tager alvorligt på kræfterne, og det gælder hvadenten det handler om konflikter, ørkesløse magtkampe, jalousi, utroskab eller om opvasken fra i går. Ofte medfører problemerne vanskelige dilemmaer for os, og det kan fx være svært at vælge imellem at gå på kompromis og at hævde sin ret, for hvor går grænsen mellem hensynet til den anden og hensynet til sig selv? ( se Coaching / Hvorfor). Og hvis problemerne er meget store, vil du måske på samme tid både skilles og ikke skilles.


Coaching er et effektivt værktøj til at få rettet op på balancen, så dit livshjul igen kan trille jævnt af sted uden ubehagelige "bump". Klik på info@jef-coaching.com og fortæl om din situation, stil et spørgsmål eller bestil blot tid til en gratis prøvetime, hvor du kan få en uforpligtende samtale om din situation og dine ønsker.


Tilbage > LIVSHJULET