De forskellige kategorier i livshjulet er eksempler på områder af tilværelsen, hvor man typisk kan komme i klemme med sine ønsker. Livet er sårbart, og der skal ikke altid så meget til, før balancen tipper over, og hjulet kører skævt.

Økonomi

Økonomiske bekymringer kan beslaglægge så store mængder mental energi, at ens psykiske balance forstyrres, og den kreative udfoldelse blokeres.

Hvordan med dig - er du tilfreds med din økonomi? Er din indkomst for dårlig? Eller mangler du bare penge generelt, selvom din indkomst er relativ god? Er dine tanker optaget af økonomiske bekymringer? Hvor meget energi bruger du på økonomiske bekymringer? Hvordan hænger din økonomiske situation sammen med dit øvrige liv?
( se Coaching ).

Det er på den anden side heller ikke ualmindeligt at befinde sig i den modsatte situation, hvor man har flere penge, end man egentlig har brug for. Man vil gerne bruge sine penge på en fornuftig måde, man vil måske tilgodese sine børn, eller man vil give bidrag til fornuftige hjælpeprojekter rundt omkring i verden, men det kan være svært at finde ud af, hvad man skal støtte.

Har du undersøgt dine muligheder grundigt mht. at forbedre din økonomiske situation,
så den giver god mening for dig?


Coaching er et effektivt værktøj til at få rettet op på balancen, så dit livshjul igen kan trille jævnt af sted uden ubehagelige "bump". Klik på info@jef-coaching.com og fortæl om din situation, stil et spørgsmål eller bestil blot tid til en gratis prøvetime, hvor du kan få en uforpligtende samtale om din situation og dine ønsker.


Tilbage > LIVSHJULET