De forskellige kategorier i livshjulet er eksempler på områder af tilværelsen, hvor man typisk kan komme i klemme med sine ønsker. Livet er sårbart, og der skal ikke altid så meget til, før balancen tipper over, og hjulet kører skævt.

Helbred

Livsstilsygdomme udgør en stor trussel i dagens samfund. Mange mennesker befinder sig i uholdbare livssituationer, hvor de er i alvorlig risiko for at tildrage sig sygdomme som følge af fysisk eller mental overbelastning ( se Coaching / Hvorfor ). Der kan fx være tale om dårlig arbejdsstilling, overvægt, mangel på motion, misbrug eller overbelastning af stemmen. Uden en god stemmefunktion får man svært ved at kommunikere tydeligt, man mister sin gennemslagskraft og dermed en væsentlig mulighed for at tage del i og påvirke sine omgivelser. Det kan få alvorlige konsekvenser i både det erhvervsmæssige arbejdsliv og det sociale private liv ( se Livet & stemmen ).

Lavt selvværd, relationsmæssige problemer samt manglende evne til at være tydelig og kunne sige TIL og FRA er også faktorer, der medvirker til risikoen for livsstilsygdomme og et dårligt helbred. Disse og mange andre uholdbare livssituationer kan i mange tilfælde undgås ved at tage fat om problemerne og udnytte vores medfødte evne til at finde konstruktive løsninger - med andre ord ved at tage ansvaret for sit liv alvorligt.

Men selvom man er motiveret, kan det være svært at finde frem til en fornuftig løsning uden en interesseret og lyttende medspiller, som kan anvende det rigtige værktøj, som kan vende tingene på hovedet, og som evner at holde fuldt fokus på dig og din konkrete situation. Coachende samtaler kan medvirke til både at forebygge sygdomme og til at lindre i tilfælde af opstået sygdom ved at hjælpe den syge med at finde frem til en konstruktiv måde at forholde sig til sin situation, ( se Coaching / Hvad ).


Coaching er et effektivt værktøj til at få rettet op på balancen, så dit livshjul igen kan trille jævnt af sted uden ubehagelige "bump". Klik på info@jef-coaching.com og fortæl om din situation, stil et spørgsmål eller bestil blot tid til en gratis prøvetime, hvor du kan få en uforpligtende samtale om din situation og dine ønsker.


Tilbage > LIVSHJULET