De forskellige kategorier i livshjulet er eksempler på områder af tilværelsen, hvor man typisk kan komme i klemme med sine ønsker. Livet er sårbart, og der skal ikke altid så meget til, før balancen tipper over, og hjulet kører skævt.

Familie og venner

Vores nære relationer er en af vores allervigtigste ressourcer. At indgå i nære relationer giver os oplevelsen af at høre til i en sammenhæng. Vi har et ståsted, et udgangspunkt i tilværelsen, en kilde til glæde og livskraft. Men samtidig gør det os sårbare, fordi vi ikke vil miste hinanden. Det gælder om at tage vare på hinanden og være sammen med dem, vi holder af, mens tid er. Det kan dog i mange tilfælde være lettere sagt end gjort.

Vi kan være presset tidsmæssigt og synes måske i grunden vi er alt for lidt sammen.
Der kan også være problemer i familien, med livspartneren, med børnene, med forældrene eller svigerforældrene, eller med en ven eller veninde. Problemerne kan dreje sig om konflikter, om sygdom eller andet, og det er ikke så sjældent vi mister overblikket og ikke ved, hvad vi skal stille op. Dette kan gælde som part i en konflikt, eller som pårørende til en nærtstående med sygdom eller andre problemer af alvorlig karakter.
Når vi står i en situation, hvor vi har mistet en vi holdt af, hvadenten det skyldes død eller skilsmisse, kan tabet, afmagten, sorgen føles overvældende, og der kan være brug for hjælp til at samle sine ressourcer og komme videre i livet ( se Coaching ).


Coaching er et effektivt værktøj til at få rettet op på balancen, så dit livshjul igen kan trille jævnt af sted uden ubehagelige "bump". Klik på info@jef-coaching.com og fortæl om din situation, stil et spørgsmål eller bestil blot tid til en gratis prøvetime, hvor du kan få en uforpligtende samtale om din situation og dine ønsker.


Tilbage > LIVSHJULET