De forskellige kategorier i livshjulet er eksempler på områder af tilværelsen, hvor man typisk kan komme i klemme med sine ønsker. Livet er sårbart, og der skal ikke altid så meget til, før balancen tipper over, og hjulet kører skævt.

Arbejde

Arbejde kan være himmel eller helvede, hvadenten du har et arbejde eller ej. Hvis du har et arbejde, du er glad for, hører du måske til de mere heldige, og hvis du har et arbejde, der af forskellige grunde slider dig skævt, eller som giver dig for små eller for store udfordringer, så hører du måske til de mindre heldige.

Årsagerne til manglende trivsel på arbejdet er mangfoldige. Der kan være tale om mobning, chikane eller om dårligt tilpasset udnyttelse af ens evner og ressourcer. Det er fx ikke særlig sjovt den ene gang efter den anden at bive pålagt ekstra arbejde, som tærer på både tid og kræfter, og dermed heller ikke kan undgå at belaste ens nærmeste. På den anden side er det heller ikke sjovt, når man brænder for at løse opgaver, som chefen ikke vil betro os ansvaret for ( se Coaching / Hvorfor ). Det kan også være at du simpelthen brænder for helt andre udfordringer, end din arbejdsplads kan tilbyde. I så fald kan der være grund til at tage fat om din situation og undersøge dine muligheder ( se Coaching ).

Hvis du har hyppig kundekontakt, taler meget i telefon, fungerer som underviser, pædagog eller et andet arbejde, hvor du taler meget, kan træthed i stemmen eller andre stemmeproblemer være en hindring for din arbejdstrivsel ( se Livet & Stemmen ).

Måske har du slet ikke noget arbejde, men også det kan både være godt eller skidt. Det afgørende er, at du trives med din arbejdssituation, som den er.


Coaching er et effektivt værktøj til at få rettet op på balancen, så dit livshjul igen kan trille jævnt af sted uden ubehagelige "bump". Klik på info@jef-coaching.com og fortæl om din situation, stil et spørgsmål eller bestil blot tid til en gratis prøvetime, hvor du kan få en uforpligtende samtale om din situation og dine ønsker.


Tilbage > LIVSHJULET